Image

איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים

איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים - הוקם בשנת 1952 מתוך מטרה לטפל באלפי התינוקות והילדים שנפגעו ממגפת הפוליו שפשטה בארץ באותה תקופה. מאז הקמתו מטפל באלפי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות פיזיות הסובלים מנכויות פיזיות מוטוריות וממחלות שריר ועצב שונות כגון שיתוק ילדים, שיתוק מוחין, ניוון שרירים ומחלות נוספות.

אוגדן זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות

אוגדן זכויות
האוגדן מכיל את כל המידע הרלוונטי בנושא זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית בישראל, ומטרתו להנגיש את הזכויות והשירותים הרבים האפשריים בכל תחומי החיים – הביטוח הלאומי, חינוך, דיור, תעסוקה, השכלה, צבא, ספורט, תרבות פנאי ועוד.
בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים,והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, האוניברסיטה העברית

מן העיתונות

גלריית סרטים

באנר התרמה