התוכן העיקרי

Sports Centers

 

Spivack Sports Center, Ramat-Gan
123 Rokach street , 52592 Ramat Gan. Tel:03-5754444 , Fax: 03-7511649 

ILAN's Sports Center in Haifa 
Gordonia Street, 26103 Kyriat Haim, POB 68. Tel: 04-8722404 , Fax: 04-8726623