התוכן העיקרי

Residential Homes

Gilo Home
30 Zvia ve-Yitzhak street, Gilo, 93840 Jerusalem. Tel: 02-6761082 , Fax: 02-6765173

Natanya Home
4 Ha-Neviim street, 42429 Natanya. Tel: 09-8644300 , Fax: 09-8658682

Beit Tamar Home
21 Lea Porat street, Jerusalem. Tel: 02-6448601  

Beit Kassler Home
9 Gordonia street, 26103 Kyriat Haim. Tel: 04-8492394 , Fax: 04-8492396