התוכן העיקרי

טניס כסאות גלגלים (מרכז ספורט איל"ן רמת גן, מאמן: מרטין גלברט)

August, 2016

שרגא ויינברג

Written by

טניס בכסאות גלגלים  (מרכז ספורט רמת גן, מאמן: מרטין גלברט)

August, 2016

אראל הלוי

Written by

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה , מאמן: נח רם)

שחייה (מרכז ספורט איל"ן חיפה, מאמן: יעקב בנינסון)

August, 2016

איאד שלבי

Written by

שחייה  (מרכז ספורט איל"ן חיפה, מאמן: יעקב בנינסון)

August, 2016

ענבל פיזרו

Written by

שחייה  (מרכז ספורט איל"ן חיפה, מאמן: יעקב ביננסון)

Page 4 of 14