תקנון תנאי שימוש באתר

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ilan-israel.co.il. האתר הינו בבעלותה של עמותת איל"ן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) (להלן: "איל"ן").
 • השימוש באתר האינטרנט מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") המפורטים והמובאים להלן. בעצם השימוש באתר הנך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ומתחייב לפעול בהתאם לתנאים אלה. חשוב לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.
 • איל"ן רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש חלה החובה להתעדכן בתנאי השימוש.
 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 • באתר איל"ן תוכלו למצוא מידע אינפורמטיבי על פעילויות העמותה, על קבלת סיוע מהעמותה בתחומים מגוונים, תוכלו לרכוש מוצרים שהוכנו על ידי חברי איל"ן ולהיחשף לפרויקטים חדשים. בנוסף, ניתן להצטרף להתנדבות בעמותה ו/או לתרום כסף לטובת פעילות העמותה.  

תוכן האתר   

 • המידע והתוכן המוצגים באתר, לרבות סרטונים, הקלטות, עלוני מידע, גרפיקה, כתבות, קישורים לאתרים אחרים, תמונות מוצגים כמות שהם (as is). איל"ן פועלת כדי שהחומר המפורסם באתר יהיה נכון ומדויק, אך לעיתים עלולות להופיע טעויות טכניות ו/או אחרות.
 • חל איסור על משתמשי האתר לפרסם באתר תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות. האתר ומנהליו לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות במסגרת תגובות לכתבות / פעילויות.
 • עמותת איל"ן אינה אחראית לאי הדיוקים ו/או לטעויות, ככל שיהיו, במידע המתפרסם באתר. המידע המוצג באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי ו/או כל חוות דעת וייעוץ אחרים. השימוש במידע ובתוכן יעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו של המשתמש בלבד.
 • באתר איל"ן מצורפים קישורים והפניות לאתרים של צדדים שלישיים. איל"ן אינה אחראית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים של צדדים שלישיים ולא לתכנים או למידע שנמסר על ידי צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים  

 • האתר, לרבות התכנים המפורסמים בו, הגרפיקה, העיצוב, הקבצים להורדה, הסמלילים וכל חומר אחר מהווים קניינה הרוחני של עמותת איל"ן.
 • אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, להדפיס, לפרסם כל תוכן המופיע באתר ללא אישור בכתב ומראש.

אחריות

 • איל"ן ומי מטעמה שאחראים על תפעול ו/או תחזוקת האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא כתוצאה מהשימוש באתר. האחריות על השימוש באתר הינה של המשתמש בלבד.
 • איל"ן נוקטת בכל האמצעים הנדרשים על מנת לאבטח את המידע הנמסר על ידי המשתמשים באתר ודואגת להגן על המשתמשים מפני פגיעה בפרטיותם. עם זאת, איל"ן אינה יכולה להבטיח חדירות בלתי צפויות למחשבי ושרתי העמותה או שימוש אסור של צדדים שלישיים. איל"ן לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם ממעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ו/או מחדירות לא צפויות ושימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר כתוצאה מחדירות אלה.

מדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 • עמותת איל"ן פועלת על פי כל דין בנוגע לכללי הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הכל כמפורט במסמך מדיניות הפרטיות המהווה חלק מתקנון תנאי השימוש (לקריאת מדיניות הפרטיות לחץ כאן). לאיל"ן שמורה הזכות לשנות ו/או לערוך את המסמך המפרט את מדיניות הפרטיות שלה, ולכן מומלץ למשתמש להתעדכן מפעם לפעם במסמך ובשינויים שבו.
 • דיוור ישיר- כחלק מהשירותים הניתנים באתר, ידרש המשתמש להזין את פרטיו לטובת קבלת השירותים, בין היתר שמו, מספר הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש יתבקש לתת הסכמתו למשלוח דברי דואר הכוללים ניוזלטר ו/או עדכונים בנוגע לפעילות העמותה ולאתר, דברי פרסומת והצעות השתתפות בפרויקטים שונים שמובילה העמותה, והכל בכפוף להוראות כל דין. איל"ן מכבדת את בקשותיהם של משתמשי האתר, בכל עת יוכל המשתמש להקליד הסרה בתחתית הדיוור ואיל"ן תסיר אותו מרשימת התפוצה ומקבלת הדיוורים וההודעות.

אחריות המשתמש

 • המשתמש אחראי לעשות שימוש הולם במידע המפורסם באתר. חל איסור מוחלט למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך את המידע והתכנים המוצגים באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה של זיוף ו/או הטעיה ו/או הונאה באמצעות האתר או דרכו וכן כלפי איל"ן או מי מטעמה.
 • המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתר משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.
 • המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיעשה כתוצאה משימוש לא ראוי ולא הולם באתר ו/או כל פעולה החורגת מהוראות הסכם תנאי השימוש ומכל דין. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את איל"ן כתוצאה מנזק שעלול להיגרם בשימוש לא הולם באתר ולשאת בכל עלויות תביעה ו/או דרישה משפטית בגין נזקים אלו.

סמכות השיפוט

 • על תקנון תנאי השימוש יחול הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת בנוגע לתקנון תנאי השימוש תידון בבתי המשפט בתל אביב ולהם תהיה הסמכות הייחודית לדון בתקנון זה.

תנאי שימוש עיגול לטובה