משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים עומד לצד איל"ן ומלווה את פעילותו לאורך השנים. המשרד תומך ומסייע לפעילויות השיקום והרווחה במרכזי היום של איל"ן, בקייטנות איל"ן, במועדוניות , במעונות בהם מתגוררים הנכים ועוד.

ראשי המשרד מבקרים מדי פעם במוסדות איל"ן וצופים בפעילויות השונות כדי לעמוד על פעילויות השיקום, על החידושים בכל תחומי השיקום, הספורט והרווחה שאיל"ן מעניק למטופליו ועל העמידה בסטנדרטים הדרושים. השר יצחק הרצוג, מנכ"ל המשרד מר נחום איצקוביץ ומנהל אגף השיקום - ד"ר שלמה אלישר וכל צוות המשרד שותפים למאמצי איל"ן לסיוע ולשיקום אוכלוסיית הנכים בישראל.