הרשויות המקומיות

ארגון איל"ן פרוס ונותן שירותים לאוכלוסיית הנכים בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים באמצעות 41 סניפים ו-30 מוסדות איל"ן. מטבע הדברים, מתקיים שיתוף פעולה הדוק וההדדי בין סניפי איל"ן והרשויות המקומיות. בחלק מן המקומות נציגי אגף הרווחה בעיר נעזרים בסניף המקומי על מנת לאגם משאבים כספיים ואחרים, במטרה לקדם פרויקטים ומזמים משותפים.

בכל שנה לרגל "מצעד הפרוטות" יום ההתרמה השנתי של איל"ן ראשי הערים והרשויות מקבלים משלחת של מתנדבי ונכי איל"ן בלשכתם לציון פתיחת ההתרמה בעיר ואף מעניקים צ'ק תרומה של העירייה או הרשות במטרה לעודד את תושבי העיר להוסיף ולתרום. מעבר לכך ראשי הערים ועובדי העיריות והרשויות קשובים לבעיות בהן אנו נתקלים במישור המוניציפאלי ומנסים לסייע.