המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משמש לאורך השנים כשותף לאיל"ן בפרויקטים רבים. הקרן לפיתוח שירותים לנכים בראשות מר גרשון ברנאי, משתתפת במימון פרויקטים מרכזיים באיל"ן לדוגמא שותפות בפרויקטים של בנייה והצטיידות של מרכזי יום, בניה והצטיידות של גנים שיקומיים, מועדוניות, פרויקטים בתחום הספורט (סל גל) ועוד ועוד.

מנכ"לית הביטוח הלאומי, הגב' אסתר דומיניסיני ומנהלי הקרנות השונות ובעיקר צוות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, מכבדים את איל"ן בנוכחותם באירועים חשובים הקשורים לפעילות המשותפת, ומבקרים במוסדות איל"ן כדי לעמוד על הפעילות ולתכנן את המשך שיתוף הפעולה למען אוכלוסיית הנכים בישראל.