רמת הגולן

מאיר ועיש, יו"ר
נייד: 052-8768268
ברסי פקטור, עו"ס
נייד: 050-5583557
ramathagolan@ilan-israel.co.il
קבלת קהל בתיאום מראש