קרית שמונה

אסתר קרפל - יו"ר
טל' נייד 052-5151144
דפנה שוורצגורן, רכזת פרויקטים
כתובת למשלוח דואר: מתנ"ס ארתור פוקס רח' דוד רזיאל 8, קריית שמונה
Kiriyat-Shmona@Ilan-Israel.co.il