קרית שמונה

אסתר קרפל - יו"ר
טל' נייד 052-5151144
מזכירת הסניף: דפנה שוורצגורן
כתובת למשלוח דואר: רח' החצב 9/8, קריית שמונה
Kiriyat-Shmona@Ilan-Israel.co.il