צפת

יובל משה – יו"ר
טל': 054-3013079
Zefat@ilan-israel.co.il