צפת

יש לפנות לעו"ס מרחב צפון הגב' ורד שור

בטלפון 053-7764630 או במייל Vereds@ilan-israel.co.il