צח"ר

 צפת, חצור, ראש פינה

יובל משה, יו"ר
טל': 054-3013079
דפנה שוורצגורן, רכזת פרויקטים
Zefat@ilan-israel.co.il