פתח תקווה

מלכה מכנס - יו"ר
מזכירת הסניף: ריקי
עו"ס הסניף: מלי ברקוביץ
איכילוב 5 ת.ד. 750 פתח תקווה
קבלת קהל:
א'-ד' 8.00-12.00
ד' 18.00-19.30
טלפון: 03-9307527
פקס: 03-9304357
Petach_tikva@ilan-israel.co.il