פתח תקווה

אמנון נסים, יו"ר
נייד: 054-4979519
ריקי הלל, מזכירה
מלי ברקוביץ, עו"ס
איכילוב 5 ת.ד. 1100 פתח תקווה
קבלת קהל:
א'-ד' 8:00-12:00
טלפון: 03-9307527
פקס: 03-9304357
Petach_tikva@ilan-israel.co.il