נתניה

יוסי לוי - יו"ר
מס' נייד:  052-5678888
דבורה סקופ - מזכירה
גורדון 4 נתניה 42289
טלפון: 09-8828550
פקס: 09-8828550
Netania@ilan-israel.co.il
קבלת קהל: א',ג',ה' 8.00-12.30
ג' 16.00-18.00