נתניה

אהרון סופר, יו"ר
נייד: 050-5233077
אורנה אקהוז, רכזת פרויקטים
גורדון 4 נתניה 42289
טלפון: 09-8828550
פקס: 09-8828550
Natania@ilan-israel.co.il
קבלת קהל: א',ג',ה' 8:30-12:30