נצרת עילית

רינה בריל יו"ר
רח' ההדסים 2/16 ת.ד. 1064
נצרת עילית
17000
טלפון: 04-6574879
Nazareth-Ilit@Ilan-Israel.co.il