נוף הגליל

אורי ראובני, יו"ר
טל': 054-2090666
עינב עזרא, עו"ס
נייד: 052-6710595
Nof-Hagalil@Ilan-Israel.co.il