כפר סבא

שולמית גרינברג – יו"ר
טלפון: 052-3503027
פקס: 09-7652265
Kfar-Saba@ilan-israel.co.il