כפר סבא

שולמית גרינברג – יו"ר
טלפון: 052-3503027
פקס: 09-7652265
Kfar-Saba@ilan-israel.co.il

קבלת קהל: בית יתיר, ויצמן 42 קומה א', כפר סבא
עו"ס מרחב שרון: טל הרן, נייד: 052-5287621
מזכירת מרחב שרון: ורדית סהר
טלפון 09-7671371
hasharon@ilan-israel.co.il