ירושלים

יוסי שלום - יו"ר
לאה שטקל - מנהלת
רח' כנפי נשרים 13, ת.ד. 34383 ירושלים 9134302
טלפון: 02-6234091, 02-6253534
02-6234406, 02-6251799
קבלת קהל:
ימים א' – ה' 8:00 – 15:00
ilanjr@ilan-israel.co.il