ירושלים

יוסי שלום, יו"ר
לאה שטקל, מנהלת
רח' כנפי נשרים 13, ת.ד. 34383 ירושלים 9134302
טלפון: 02-6234091
פקס: 02-6231879
קבלת קהל:
ימים א'-ה' 08:00-14:00
ilanjr@ilan-israel.co.il