טבריה

יו"ר הסניף: מר אלי ויזגן, נייד: 054-3320944

רח' משה הכהן 6/ב, מרכז ספורט לנוער, ת.ד 519

קבלת קהל: יום ג' בין השעות 15:00-18:00 בתיאום מראש.

טל' במשרד: 04-6734403

Tiberias@Ilan-Israel.co.il