טבריה

יו"ר הסניף: מר אלי ויזגן,
נייד: 054-3320944
מזכירת הסניף: נילי זורע
טל' במשרד: 04-6734403
רח' משה הכהן 6/ב, מרכז ספורט לנוער, ת.ד 519
קבלת קהל: יום ג' בין השעות 15:00-18:00 בתיאום מראש.
Tiberias@Ilan-Israel.co.il