חדרה

גב' בתיה שביט - יו"ר  
טלפון: 054-6274004
מיכל דינוביץ - מזכירה
רוטשילד 38 (סמטת קוטלר) , חדרה
טלפון: 04-6332160
Hedera@ilan-israel.co.il
קבלת קהל:
א'-ה' 8.00-13.00