התנועה הקיבוצית

מר אודי אורנשטיין – יו"ר
גב' עדי רמות - מנהלת
ליאונרדו דה וינצ'י 13
תל אביב 61400
טל ' נייד: 050-7228542
טל' משרד: 03-6925382
פקס במשרד: 03-9625381
כתובת דוא"ל :  kibbutzim@Ilan-Israel.co.il
כתובת למשלוח דואר:
בית התק"מ, רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13, ת"א 61400.