התנועה הקיבוצית

מר אודי אורנשטיין – יו"ר
גב' עדי רמות - מנהלת
ליאונרדו דה וינצ'י 13
תל אביב 61400
טל' משרד: 03-6925382
כתובת דוא"ל :  kibbutzim@Ilan-Israel.co.il