הוד השרון

רחל בילסקי - יו"ר
רח' השקמים 10, 
הוד השרון 45201 
טלפון: 054-4434369  
פקס: 09-7433888
Hod-hasharon@ilan-israel.co.il