בני ברק

יו"ר: גב' חיה קרן
בית בגנו, גוטליב 6
בני ברק 51100
טלפון: 03-5705662
קבלת קהל:
א', ד' 9.00-12.00
bnei-brak@ilan-israel.co.il