בית שאן

יוסף שועי - יו"ר
בנה ביתך 16
בית שאן
טלפון: 052-4654002
bet_shean@ilan-israel.co.il