התוכן העיקרי

באר שבע

ממרן מיקי יו"ר
ת.ד. 523 באר שבע 84104
טלפון: 050-5620202
פקס: 08-6103322
beers@ilan-israel.co.il
קבלת קהל:
מתקיימת במרכז היום לנכים
ב"ש - רחוב המדע 17
בימי שני 10:00 ל 12:00
בימי רביעי 16:00 ל 18:00