אבן יהודה

חנה פובולוביץ - יו"ר
ת.ד. 665
אור-יהודה 40500
טלפון: 09-8998927
פקס: 09-8910019
טלפון נייד : 052-8640040
דוא"ל : even-Yehuda@ilan-israel.co.il