מחלקה תעסוקתית, ירושלים

מנהלת נאוה לבון
רח' צביה ויצחק 30 , גילה, ירושלים
טלפקס: 02-6767202 
merkazyomeilan@walla.com 
שעות הפעילות: ימים א'-ה' 08:00-15:00