בית מליכסון - מפעל מוגן

יו"ר: יוסי בירן 
מנהל: מר דוד נוי
ת.ד. 13116 רמת החייל
תל-אביב 61130
טל: 03-6483111
פקס: 03-6487187 
davidn@ilan-israel.co.il