מרכזי יום ותעסוקה מוגנת

יו"ר: יוסי בירן 
מנהל: מר דוד נוי
ת.ד. 13116 רמת החייל
תל-אביב 61130
טל: 03-6483111
פקס: 03-6487187 
davidn@ilan-israel.co.il

מנהלת: דפנה הולנברג
04-8412811
רח' גורדוניה 7 א'
קריית חיים, חיפה 26103
עובדת סוציאלית: עדי מינסקר,
04-8412811 
שעות קבלה: 07:30-14:30

מנהלת נאוה לבון
רח' צביה ויצחק 30 , גילה, ירושלים
טלפקס: 02-6767202 
merkazyomeilan@walla.com 
שעות הפעילות: ימים א'-ה' 08:00-15:00

מנהלת: גב' דנה ביטון
רח' המדע
17 שכונת רמות
באר-שבע
מיקוד: 84833
טל/פקס: 08-6224185
DanaB@Ilan-Israel.co.il

אני זילברמן, מנהלת
רח' פנחס רוזן 100, תל אביב
טלפון: 03-6228200 
פקס: 6228204
MerkazYomTA@ilan-israel.co.il
שעות הפעילות של המרכז הם 8:00 עד 16:00