מעון נתניה

מנהלת, נילי בן דור
רח' הנביאים 4
נתניה 42429
טל: 09-8644300  
פקס: 09-8658682