מעון גילה, ירושלים

מנהל: מר יורם מנייביץ
רח' צביה ויצחק 30 גילה,ירושלים 93840
טל: 02-6761082
פקס: 02-6765173
MonGilo@ilan-isral.co.il
YoramM@Ilan-Israel.co.il