בית תמר

מנהלת - תמר אליהו
רח' לאה פורת 21, גבעת משואה
ירושלים 96406
טל: 02-6448601
פקס: 02-6410489
tamare@ilan-israel.co.il