בית תמר

מנהלת - תמר אליהו
רח' לאה פורת 21, גבעת משואה
ירושלים 96406
טל: 02-6448601
פקס: 02-6410489
tamare@ilan-israel.co.il

באפריל 2020 סיימה עמותת איל"ן את הפעלת "מעון גילה" לבוגרים עם מוגבלות פיזית.
המעון עבר לאחריות משרד הרווחה.