מעונות

משה דולב, מנהל
רחוב גורדוניה 9
קרית חיים 26103
טל: 04-8492394
פקס: 04-8492396
Beit-kassler@ilan-israel.co.il

מנהלת - תמר אליהו
רח' לאה פורת 21, גבעת משואה
ירושלים 96406
טל: 02-6448601
פקס: 02-6410489
tamare@ilan-israel.co.il

באפריל 2020 סיימה עמותת איל"ן את הפעלת "מעון גילה" לבוגרים עם מוגבלות פיזית.
המעון עבר לאחריות משרד הרווחה.