גן ש"י

מנהלת: גב' תמי זוסמן
רח' אורליאן 25
בני ברק
טל: 03-6783655  03-6783655