גן שיבולת

מנהלת: רחל רוזנהק
י.ל. פרץ 10 עתיקות ג'
אשקלון 78252
טל/פקס: 08-6763135