גן ספיבק

מנהלת: דניאל קטייצ`יק
רוקח 123, ר"ג
מיקוד  52535
טל: 03-7524571.
פקס: 03-6137948.