גן כ"ו (לכיש)

מנהלת: רוזה כנפו
רח' דובנוב 14
חולון 58808
טל: 03-5594620