גן הפנינה

מנהלת: גב' ירדנה טאוב
רח' הבאר 5
פתח תקוה
טל: 03-9337088
פקס: 03-9337088