גן איל"ן נתניה

מנהלת: גב' אסתר ראובן
רח' שמואל דיין 23
נתניה 42360
טל: 09-8323677