כיתת CP קרן אור קיבוץ הזורע

04-9890937
04-9899195
04-9899584