בי"ס מעין שרה

מנהלת: אוה טוטאי
רח' אפרים צור
שכונת שמשון ג'
אשקלון 78237
טל:08-6722729