בי"ס הרצפלד

מנהלת: רויטל רוה
טלפונים : 5581067, 5503368
פקס : 5598634
רחוב דובנוב 14, חולון
harzfeld@harzfeld.org.il