בי"ס אלמנאר ערערה

מנהלת: גב' יונס ראופה
ת.ד. 645
ערערה 30026
טל/פקס: 04-6357744