בי"ס אלמנאר טירה

מנהל: פותנה קאסם
ת.ד. 741
טירה 44915
טל: 09-7938947 
פקס: 09-7936313