בי"ס אזורי פלגים

מנהלת: תמר גידרון
קיבוץ הזורע
כיתת CP קרן אור
טל: 04-9890937