בי"ס אזורי ניצני נגב

דנית יונה
כיתת CP ד.נ.הנגב 85325
ק. בית-קמה
08-9915378 
08-9915401