אשכולות

מנהלת: גב' אתי אופק
דרובין יואל 37,
ראשון לציון
03-9691866
03-9691866