זכויות ושרותים

מטרות איל"ן הן לסייע ברווחה, חינוך ושיקום של ילדים נפגעים עד להתבגרותם ושיקומם.

1. שילוב הנכה במסגרת חינוכית, תעסוקתית או מגורים המתאימה לו. (ראו רשימת מסגרות איל"ן )

2. שילוב הנכה בפעילות ספורטיבית במרכזי הספורט של איל"ן.

3. סיוע ותמיכה לפעולות ספורט וחברה כמו חוגים, מועדוניות, פעילויות משלבות.

4. קיום קייטנות למען ילדים הנכים מדי שנה, בקיבוצים ויישובים אחרים ברחבי הארץ.

5. שירותי הסעה לפעילויות ברכבים מותאמים להסעת נכים של איל"ן.

6. סיוע אישי דרך ועדות העזרה ברכישת אביזרי שיקום חיוניים, מחשבים עם התאמה מיוחדת וסיוע כספי במימון טיפולים.

איל"ן הינו ארגון ללא כוונת רווח שמופעל באמצעות מתנדבים ומתקיים מתרומות הציבור ולפיכך, הסיוע של איל"ן למימוש המטרות הנ"ל מותנה באפשרויות התקציביות ובהשתתפות עצמית של מקבלי העזרה.

סוגי הסיוע שאיל"ן מעניק:

באמצעות הסניף

1. סיוע בהחזקת ילדים ומבוגרים במוסדות איל"ן החל מגני ילדים, בתי ספר, יחידות תעסוקתיות, מרכזי יום, מפעל מוגן, מרכזי יום, מעונות לנכים מבוגרים וכד'.

2. סיוע בפעולות ספורט וחברה כמו: חוגים, מועדונית, חוג חברתי, קייטנות וכל פעילות חברתית אחרת המסייעת לשילוב.

3. הקמת קבוצות תמיכה להורים ולאחים.

4. סיוע בהסעות.

באמצעות ועדת עזרה

1. סיוע בעזרי לימוד, כמו רכישת מחשב ובתנאי שיש המלצה מקלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק או מורה למחשבים בביה"ס.

2. סיוע ברכישת ציוד פרא-רפואי כגון עגלות, הליכונים, עמידונים, אינסרטים, ומכשור רפואי אחר, כאשר השתתפות איל"ן מהווה השלמה לעזרה שניתנת ע"י משרד הבריאות, ו/או רשויות אחרות כמו שירותי הרווחה ו/או ארגוני מתנדבים אחרים כמו וראייטי וכד'.

3. סיוע ברכישת רכב ראשון לאחר שהומצא אישור המעיד על הסיוע שנותן המוסד לביטוח לאומי.

4. סיוע בטיפולים פרא-רפואיים, מעבר למה שניתן עפ"י חוק וע"י הרשויות הממלכתיות ולאחר המצאת האישורים המתאימים. יש לקבל אישור מאנשי המקצוע הרלוונטיים, על סוג הטיפול שהם נותנים, עלות לשעה, מספר שעות הטיפול שניתנות בפועל ופרטים אישיים של המטפל לצורכי בקרה פנימית וקיום מנהל תקין.

5. סיוע בשעורי עזר והעשרה עפ"י האישורים המתאימים. יש לקבל אישור מאנשי המקצוע הרלוונטיים על סוג השיעור ו/או העשרה, העלות לשעה, מספר השעות שניתנות בפועל ופרטים אישיים של המורה לצורכי בקרה פנימית וקיום מנהל תקין.

איל"ן איננו מסייע בטיפולי שיניים, רכישת דירה והחלפת דירה, החלפת רכב, ביגוד והנעלה ואינו מסייע ברכישת נכסי דלא ניידי.
כמו כן איל"ן אינו משתתף באחזקת מטפלים (מקומיים או זרים) או בכל הוצאה שוטפת אחרת.

בקשות חריגות תופנינה לאישור ועדת העזרה המרכזית.

להורדת טפסי בקשה לסיוע מוועדת העזרה של איל"ן לחצו כאן