שרותים

איל"ן פועל באמצעות 40 סניפים בכל רחבי הארץ. הסניפים ממוקמים בערים, ביישובים קהילתיים או חקלאיים, בכפרים ויישובים ערביים וכן יש סניף המטפל באוכלוסיית התנועה הקיבוצית וסניף השומרון.
כמו כן מפעיל הארגון 30 מוסדות שיקומיים לרווחת הנכים ביניהם מרכזי שיקום, מרכזי ספורט, תעסוקה ועוד.
איל"ן מקיים פעילויות שיקום ורווחה ופעילויות נופש, לימוד והעשרה כגון: קייטנות קיץ, רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית, חוג חברתי ועוד. הפעילויות מיועדות לרווחת הנכה ומשפחתו והן מאורגנות על ידי הסניפים המקומיים או על ידי או על ידי מרכז איל"ן בהתאם לסוג הפעילות.

שילובם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות בחברה ובקהילה הינו יעד מרכזי באיל"ן. אנו מאמינים שקבלתם והכלתם בחברה תורמים הן לאדם עם המוגבלות והן לכלל החברה. על כן מקיים איל"ן פעילות נרחבת למען קידומם ושילובם של הילדים, הנוער והמבוגרים בחינוך, בחברה ובתעסוקה ותומך ומסייע ברכישת השכלה כבר מגיל צעיר. יתר על כן איל"ן אף מקדיש משאבים רבים לסיוע ברכישת השכלה גבוהה כמפתח להצלחה בשילוב נכי איל"ן בתעסוקה בשוק החופשי בהתאם ליכולותיהם.