עזרה פרטנית

עזרה אישית לנכים ולבני משפחותיהם

אחת מן הפעילויות החשובות ביותר שאיל"ן מקיים למען רווחת הנכים היא עזרה פרטנית לנכים ולבני משפחותיהם. איל"ן הינו מהארגונים הוולונטריים הבודדים בארץ, אשר מייעדים חלק ניכר מתקציבם למטרות סיוע אישי לנכים הנזקקים לטיפולים פרא-רפואיים, מכשור שיקומי, מחשבים וכן לסיוע במימון טיפולים רפואיים ופארא-רפואיים כגון: שחיה טיפולית, פיזיותרפיה, רכיבה על סוסים וכו' לנכים אשר אינם יכולים לממן בעצמם את מלוא הטיפולים הנדרשים לצורך שיקומם.

במטרה לעזור במקרים אלה, הקים איל"ן וועדה מיוחדת, הבודקת בקשות של נכים מכל רחבי הארץ, ובהתאם להמלצות עובדים סוציאליים בשטח, מעניק עזרה לנכים ולבני משפחותיהם ברכישת האביזרים החיוניים לשיקום.

הסיוע מותנה בקבלת אישורים מפורטים דוגמת: דו"ח סוציאלי עדכני, אישור הכנסות, אישור נחיצות המיכשור או הטיפול על ידי גורם רפואי, חינוכי, סוציאלי מוסמך. הצעת מחיר לגבי הפריטים הנדרשים, קבלה/חשבונית על הפריט הנרכש.

גובה העזרה הממוצעת לאדם נע בין 1,000 ל - 5,000 ₪ לאדם. במקרים מיוחדים מוענקת מלגה גבוהה יותר ואולם בכל מקרה הסיוע הינו חלקי, איל"ן אינו מכסה 100% מהוצאות הרכישה והמשפחה נדרשת להשתתף בהוצאות. בהחלטה על גובה הסיוע נלקחים בחשבון הכנסות ההורים, סיוע גורמים ממשלתיים כמו משרד הבריאות, ביטוח לאומי, משרד רווחה וקרנות אחרות.

חשוב לציין שהסכומים המוענקים ע"י ועדת העזרה באיל"ן עולים בעקביות מדי שנה, הפניות לעזרה הן רבות מאד וביכולתנו להיענות רק לחלק קטן מהפניות, כאשר הקריטריונים העיקריים למתן עזרה הינם המצב הסוציאלי של המשפחה וחיוניות המכשיר/הטיפול לשיקומו של הנכה.

המעוניינים להגיש בקשה לסיוע מתבקשים לפנות לסניף איל"ן הקרוב למקום מגוריהם